Jordi Garrido

Art critic & Curator

Articles & reviews

Escrits sobre cultura, exposicions d’art i artistes publicats a diversos mitjans (Bonart, El Temps de les Arts, A*Desk…)

Projectes Curatorials

Exposicions i projectes artístics des del 2016

Publicacions

Llibres, catàlegs i coses

Sobre mi/About me

Català

Jordi Garrido (Barcelona, 1991) és graduat en Història de l’Art (Universitat de Barcelona, 2014) i té un Màster en Estudis Avançats en Història de l’Art (Universitat de Barcelona, 2015). Des de 2013 ha escrit a mitjans diversos com A*Desk, l’Endavant, Revista Mirall o Bonart, centrant-se en l’art actual. Ha comissariat exposicions a la Fundació Arranz-Bravo (L’Hospitalet), la Puntual (Sant Cugat) i el Museu de l’Hospitalet; també ha estat jurat de la Beca d’Arts Visuals de la Fundació Güell el 2019.

Actualment està cursant el doctorat en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra sobre la trajectòria artística i la fortuna crítica del pintor nord-americà Norman Narotzky.

És membre fundador del projecte Barcino Oriens de divulgació i reconstrucció històrica romana, que ha col·laborat amb entitats diverses com el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Museu de Badalona, el Museu d’Història de Catalunya, entre d’altres.

Español

Jordi Garrido (Barcelona, 1991) es graduado en Historia del Arte (Universidad de Barcelona, 2014) y tiene un Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte (Universidad de Barcelona, 2015). Des de 2013 ha escrito en medios diversos como A*Desk, l’Endavant, Revista Mirall o Bonart, centrándose en el arte actual. Ha comisariado exposiciones en la Fundación Arranz-Bravo (L’Hospitalet), La Puntual (Sant Cugat) y el Museo de l’Hospitalet; también ha sido jurado de la Beca de Artes Visuales de la Fundación Güell en 2019.

Actualmente está cursando el doctorado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra sobre la trayectoria artística y la fortuna crítica del pintor norteamericano Norman Narotzky.

És miembro fundador del proyecto Barcino Oriens de divulgación y reconstrucción histórica romana, que ha colaborado con entidades diversas como el Museo de Arqueologia de Catalunya, el Museo de Badalona o el Museo de Historia de Catalunya entre otros.

English

Jordi Garrido (Barcelona, 1991) holds a degree in Art History (Barcelona University, 2014) and an MA in Advanced Art History Studies (Barcelona University, 2015). Since 2013 he has been writing in various media such as A*Desk, l’Endavant, Revista Mirall or Bonart, focusing on contemporary art. He has curated exhibitions in the Arranz-Bravo Foundation (L’Hospitalet de Llobregat), La Puntual (Sant Cugat del Vallès) and the L’Hospitalet Museum. He has also been part of the jury for the Fundació Güell Visual Arts Grant in 2019.

Currently he is doing a Phd in Humanities the Pompeu Fabra Univesity of Barcelona about the artistic life and the critical fortune of american spanish based painter Norman Narotzky.

He is founder member of the Barcino Oriens roman reenactment and outreachment project, which has collaborated with the Archaeology Museum of Catalunya, the Badalona Museum or the History Museum of Catalunya.

Contact

Jordi Garrido

Barcelona, Spain